Ohjelma

EnkeliKirkko on mahdollisuuksien kirkko. Kirkon uudistus nousee kantavien perinteiden kunnioittamisesta, halusta katsoa avoimin silmin ympäröivää todellisuutta ja ottaa todesta elämän kysymykset.

Kirkkomme on elävä osa Kristuksen maailmanlaajaa kirkkoa. Sen avoimessa yhteisöllisyydessä on tilaa vuorovaikutteiselle kulttuurien kohtaamiselle. Siten kansankirkko voi avautua aidosti kansojen kirkoksi.

Muutosten keskellä on tarpeen suunnata katse peruskysymyksiin:

  • Miten sanoma armosta, synnistä ja rakkaudesta todentuu ajassamme?
  • Miten kirkko kantaa kokonaisvaltaisesti, tasavertaisesti ja kaikkia koskettavasti vastuuta heikommista ja uhatuimmista jäsenistään?
  • Miten kirkon hallinnon ja talouden rakenteita kehitetään tukemaan ja palvelemaan paremmin seurakuntien elämää ja toimintaa?

 

Sillä ymmärryksellä, jonka menneisyyden tuntemus sekä vastuu tulevaisuudesta meissä synnyttää, suuntaamme vaaleissa kohti kirkkoa

  • joka on avoin ydinsanoman ajankohtaiselle tulkinnalle ja tuoreelle hengellisyydelle
  • joka oppinsa ja järjestyksensä pohjalta etsii jatkuvasti uutta
  • joka luo toista ihmistä kunnioittavan keskustelun tilan
  • joka tuntee ja kantaa vastuunsa lähimmäisistä
  • joka osallistuu ihmiskunnan yhteiseen tehtävään: koko luomakunnan hyvinvoinnin ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden rakentamiseen
  • jonka hallinto ja päätöksenteko ovat avointa, läpinäkyvää, syrjimätöntä ja demokraattista.