Etusivu

Kirkkomme on mahdollisuuksien kirkko. Kirkon uudistus nousee sekä kantavien perinteiden kunnioittamisesta että halusta katsoa avoimin silmin ympäröivää todellisuutta ja ottaa todesta elämän kysymykset.

Nämä lähtökohdat mielessä koottiin MAHDOLLISUUKSIEN KIRKKO -ehdokaslistat Oulun hiippakunnan pappien vaaliin nelivuotiskaudelle 2020-2024 kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon.

Mukana olevat papit jatkavat avaran ja rakentavan yhteistyön linjaa Oulun hiippakunnassa.  Joukossamme on kirkkomme eri hengellisistä suuntauksista tulevia ehdokkaita. Meitä yhdistää rakkaus Kristuksen kirkkoon ja halu tehdä yhteistyötä ohjelmamme pohjalta.

Mahdollisuuksien kirkko -lista on koonnut kahdessa edellisessä vaalissa (2012, 2016) yli puolet Oulun hiippakunnan pappien äänistä sekä kaksi edustajaa kirkolliskokoukseen ja neljä jäsentä hiippakuntavaltuustoon.

Vuoden 2020 vaaleissa Oulun hiiippakunnasta valitaan hiippakuntarajamuutoksista johtuen viisi (5) pappisedustajaa kirkolliskokoukseen ja seitsemän (7) hiippakuntavaltuustoon.

Valitsijayhdistyksen asiamiehet:
Pekka Mustakallio ja Katariina Pitkänen, sähköposti: etunimi.sukunimi[at]evl.fi