Etusivu

Kirkkomme on mahdollisuuksien kirkko. Kirkon uudistus nousee sekä kantavien perinteiden kunnioittamisesta että halusta katsoa avoimin silmin ympäröivää todellisuutta ja ottaa todesta elämän kysymykset.

Nämä lähtökohdat mielessä koottiin MAHDOLLISUUKSIEN KIRKKO -ehdokaslistat Oulun hiippakunnan pappien vaaliin nelivuotiskaudelle 2016-2020 kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoon.

Risti

Mukana olevat papit jatkavat avaran ja rakentavan yhteistyön linjaa Oulun hiippakunnassa.  Joukossamme on herännäisyydessä, evankelisuudessa, lestadiolaisuuden eri suunnissa, viidesläisyydessä ja karismaattisessa liikkeessä tai muuten juurevasti seurakunnissa pappispolulle kasvaneita. Meitä yhdistää rakkaus Kristuksen kirkkoon ja halu tehdä yhteistyötä ohjelmamme pohjalta.

Mahdollisuuksien kirkko -lista sai sekä edellisissä vaaleissa (2012) että nyt 2016 yli puolet Oulun hiippakunnan pappien äänistä sekä kaksi edustajaa kirkolliskokoukseen ja neljä jäsentä hiippakuntavaltuustoon.